Kancelarie Adwokackie
Andrysiak - Nowysz


ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 729 99 80
Fax. 95 729 97 85
kontakt@andrysiak-nowysz.pl

ZASADY WYNAGRODZENIA

Kancelarie Adwokackie Andrysiak-Nowysz przewidują wiele form rozliczeń, które ustalane są indywidualnie z klientem przed przyjęciem sprawy.


Na wysokość wynagrodzenia wpływa charakter sprawy, stopnień jej złożoności, wartość przedmiotu sporu oraz konieczny nakład pracy dla prawidłowej realizacji zlecenia.


W przypadku obsługi podmiotów gospodarczych preferowanym systemem rozliczeń jest wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące stałe miesięczne wynagrodzenie za udzielanie porad prawnych i bieżącą pomoc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka Patryk Andrysiak
ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Kom. 691 981 680
andrysiak@andrysiak-nowysz.pl

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Nowysz
ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Kom. 604 344 820
nowysz@andrysiak-nowysz.pl