Kancelarie Adwokackie
Andrysiak - Nowysz


ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 729 99 80
Fax. 95 729 97 85
kontakt@andrysiak-nowysz.pl

OFERTA

W ramach świadczonych usług dla stale obsługiwanych podmiotów, jak również dla klientów indywidualnych oferujemy m.in.:


* udzielanie porad prawnych,

* sporządzanie opinii prawnych,

* sporządzanie wszystkich rodzajów pism procesowych,

* zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,

* zastępstwo przed sądami administracyjnymi,

* zastępstwo przed Sądem Najwyższym,

* zastępstwo przed organami administracji publicznej,

* udział w pozasądowych metodach rozwiązywania sporów,

* udział w mediacjach i negocjacjach,

* prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

* opracowywanie projektów umów,

* opracowywanie projektów uchwał,

* opracowywanie projektów regulaminów,

* opracowywanie projektów statutów,

* rejestrowanie spółek,

* prowadzenie szkoleń.

Kancelaria Adwokacka Patryk Andrysiak
ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Kom. 691 981 680
andrysiak@andrysiak-nowysz.pl

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Nowysz
ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Kom. 604 344 820
nowysz@andrysiak-nowysz.pl