Kancelarie Adwokackie
Andrysiak - Nowysz


ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 729 99 80
Fax. 95 729 97 85
kontakt@andrysiak-nowysz.pl

O NAS

Wychodząc naprzeciw zaobserwowanym potrzebom stworzyliśmy projekt pod wspólną nazwą Kancelarie Adwokackie Andrysiak-Nowysz wspierający osoby prywatne, przedsiębiorców oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w dziedzinie bezpieczeństwa obrotu prawnego.


Zakresem działania kancelarie obejmują obszar całego kraju. Głównym kierunkiem działalności jest doradztwo i reprezentacja sądowa oraz pozasądowa w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, karnych, karnych-skarbowych i administracyjnych. Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa pracy. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracyjnymi, jak też innymi instytucjami państwowymi.


Udzielamy pomocy prawnej w formie porad prawnych, sporządzania wszystkich rodzajów pism procesowych oraz indywidulnych opinii prawnych. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia profesjonalnych szkoleń. Wykorzystujemy instytucję mediacji, jako metody polubownego rozwiązywania konfliktów i sporów. W zakresie sporządzania opinii prywatnych wymagających wiedzy specjalistycznej stale współpracujemy z osobami wpisanymi na listy biegłych sądowych.


Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami (prowadzimy stałą obsługę prawną kilkunastu podmiotów gospodarczych). Występujemy jako eksperci z dziedziny prawa na antenach ogólnopolskich programów telewizyjnych. Nasi klienci na każdym etapie prowadzenia sprawy informowani są o aktualnym stanie sprawy oraz czynnościach dokonanych przez adwokata. W swoich standardach kierujemy się zasadą ekonomiki procesowej nie obciążając klientów zbędnymi kosztami.


Prowadzona przez nas działalność opiera się na najwyższych standardach etyki zawodowej. Wszystkie informacje powierzane przez klientów chronione są tajemnicą adwokacką. Dążąc do realizacji zamierzonych rezultatów, szczególny nacisk kładziemy na lojalność, profesjonalizm, rzetelność i poufność.

Kancelaria Adwokacka Patryk Andrysiak
ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Kom. 691 981 680
andrysiak@andrysiak-nowysz.pl

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Nowysz
ul. Wyszyńskiego 85/5
66-400 Gorzów Wlkp.
Kom. 604 344 820
nowysz@andrysiak-nowysz.pl